...

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

gallery

พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล

ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร

...

พ.ต.อ.ชลิต วิริยะไกร

รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร

...

พ.ต.อ.ชยินธร สุคนธร

รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร

...

พ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร

รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร

...

พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส

รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร

...

พ.ต.อ.ชนะชัย เสรีพงศ์

รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร