...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 287/2564 ลง 18 มิ.ย.2564 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ และการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 178/2564 ลง 9 เม.ย.2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 177/2564 ลง 9 เม.ย.2564 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 176/2564 ลง 9 เม.ย.2564 เรื่อง การบันทึกแผนประทุษกรรม ประวัติ และตำหนิรูปพรรณของผู้กระทำความผิด

2564-04-23 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

2564-04-23 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวอย่าง การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

2561-08-14 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสรรหาผู้มาร่วมขอแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สวภ.กำแพงเพชร, พิจิตร และเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ 5)

2561-08-03 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสรรหาผู้มาร่วมขอแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สวภ.กำแพงเพชร, พิจิตร และเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ 4)

จัดซื้อจัดจ้าง

2565-09-19 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดตามกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2565-08-30 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดตามกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2565-08-08 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดตามกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2565-07-22 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดตามกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2565-04-11 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักทางราชการ สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

ประกวดราคาซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2564-01-19 ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

2563-06-08 ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ขายทอดตลาด

2563-03-24 - ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCYV) พร้อมอุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดตามกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2562-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา CCTV ปี 62

2562-02-05 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้อง CCTVพร้อมอุปกรณ์

2562-01-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมของสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2561-12-11 ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวนฯ

2561-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเรือนแถว สภ.ลานกระบือ

2561-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเรือนแถว สภ.คลองลาน

2561-08-29 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา

2561-08-29 ร่าง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา

2561-02-20 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2561-02-20 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร CCTV ในจุดเสี่ยง

2561-02-13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

2561-01-31 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3.0ล้าน

2561-01-31 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร CCTV 3.0 ล้าน งบ จว.กพ.

2560-12-20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2560-08-02 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

2560-08-02 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร(แฟลต ขาณุฯ)

2560-04-20 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของ สภ.เมืองฯ

2559-11-09 การขายทอดตลาดพัสดุ ของทางราชการ

2560-04-04 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมฯ

ตัวอย่าง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตัวอย่าง ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ของสถานีตำรวจ

งบประมาณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

รายละเอียดประกอบงบการเงิน เดือน ก.ย.64