ตัวอย่าง การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

2561-08-14 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสรรหาผู้มาร่วมขอแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สวภ.กำแพงเพชร, พิจิตร และเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ 5)

2561-08-03 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสรรหาผู้มาร่วมขอแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สวภ.กำแพงเพชร, พิจิตร และเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ 4)