ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0 5571 7378 โทรสารกลาง 0 5571 3377
  สำนักงาน ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร 0 5572 2351
  ฝ่ายอำนวยการ  
  ฝ่ายอำนวยการ 1 0 5571 2719
  ฝ่ายอำนวยการ 2 0 5571 6026
  ฝ่ายอำนวยการ 3 0 5571 2717
  ฝ่ายอำนวยการ 4 0 5571 4839
  ฝ่ายอำนวยการ 5 0 5571 2717
  ฝ่ายอำนวยการ 6 0 5571 2900
  ฝ่ายอำนวยการ 7 0 5571 2719
  กก.สืบสวน ภ.จว.กำแพงเพชร 0 5571 7378 [180]
  กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กำแพงเพชร 0 5571 2716
 


 
 
 
 
 
     

ฝ่ายอำนวยการ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 96 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
websith : www.kamphaengphet.police.go.th