14 ม.ค.59 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด”
ครั้งที่ 36 โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ Fourest
Restaurant จ.กำแพงเพชร

     

ฝ่ายอำนวยการ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 96 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
websith : www.kamphaengphet.police.go.th