18 ก.พ.2559 เวลา 20.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต
TO BE NUMBER ONE ในการนี้ พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้วยภริยา พ.ต.อ.ชัยธวัช ศิริ
รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร และ พ.ต.อ.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร ได้นำข้าราชการตำรวจร่วมรับเสด็จและ
ถวายความปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจนเสร็จสิ้นภารกิจ ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร

     

ฝ่ายอำนวยการ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 96 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
websith : www.kamphaengphet.police.go.th