เอาจริง! เตรียมปราบเด็กแว้นซิ่งป่วนเมือง

          1 มิ.ย.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม มาตรการแก้ไข
ปัญหากลุ่มเด็กวัยรุ่นขับขี่จักรยานยนต์ซิ่งป่วนเมืองในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ณ ห้อง ศปก.สภ.เมืองกำแพงเพชร โดยมี
พ.อ.พงศธร นิพภยะ รอง ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 สย.1 กพ., พ.ต.อ.วรชิต จันทร์วงศ์ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่
ตำรวจ และทหารร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข ณ ห้อง ศปก.สภ.เมืองกำแพงเพชร
           พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร ได้วางมาตรการในการแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กวัยรุ่นขับขี่จักรยานยนต์
ซิ่งป่วนเมืองในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยเริ่มจากในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียงก่อนที่จะดำเนินมาตรการใน
อำเภออื่นๆ ต่อไปให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยในเบื้องต้นได้เชิญฝ่ายทหาร และฝ่ายปกครอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดที่รับผิดชอบ มาเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
           ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทหาร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 191 เพื่อความสงบเรียบร้อยของจังหวัดกำแพงเพชร

     

ฝ่ายอำนวยการ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 96 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
websith : www.kamphaengphet.police.go.th