- ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..............................................................................................................................................................

         - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ประกวดราคาซื้อโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ลง ๒ ต.ค.๖๐

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สภ.ขาณุวรลักษบุรี

..............................................................................................................................................................

         - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )เลขที่ 3/2560

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของ สภ.เมืองฯ

..............................................................................................................................................................

         - ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดตามกฎหมายจราจร ประจำปี 2560

..............................................................................................................................................................

         - การขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ

..............................................................................................................................................................

         - ตัวอย่าง ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ของสถานีตำรวจ

..............................................................................................................................................................

         - ตัวอย่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..............................................................................................................................................................

         - ขอความร่วมมือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความสมาชิกฌาปนกิจ ตร. 12 พ.ย.58

..............................................................................................................................................................
         - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “88 พรรษา ผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน
           ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพและมีงานทำ” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
           ในวันที่ 9 ธ.ค.58
..............................................................................................................................................................
         - แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 23 พ.ย.58
..............................................................................................................................................................
 
 
 
 
     

ฝ่ายอำนวยการ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 96 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
websith : www.kamphaengphet.police.go.th